Skip to content

Professionel arbejdsmiljørådgivning med mere end 30 års erfaring.

 

BST Nordvestfyn er godkendt af arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

SERVICES

Sikkerhedskoordinator

Som bygherre stilles der ofte krav til udarbejdelse af
Plan for Sikkerhed og Sundhed og der skal desuden udpeges
en sikkerhedskoordinator. Dette gælder også hvis der
forekommer særlig farlig arbejde i byggeprocessen.

 

Læs mere

Fysisk arbejdsmiljø

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer er ofte lettere og billigere end senere fejlretninger. Kontakt os derfor altid, hvis du går med planer om ny indretning eller nyanskaffelser.

 

 

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø er forhold af betydning for medarbejderens psykiske helbred og trivsel på arbejdspladsen. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for effektive medarbejdere.

 

Læs mere

Undervisning

Vi underviser i mere eller mindre afgrænsede emner inden for hele arbejdsmiljøområdet. Det giver et målrettet udbytte til dine medarbejdere og dermed til din virksomhed.

 

Læs mere

Ergonomi

Fokus på virksomhedens ergonomiske forhold kan skabe både fornyet arbejdsglæde og øget motivation.

 

 

Læs mere

Love og regler

Mange af de daglige henvendelserne til os, er spørgsmål til lovgivningen eller fortolkningen af den. Det meste kan klares i telefonen, men der er dog også tilfælde, der omfatter et besøg.

 

Læs mere

KONTAKT OSKONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om rådgivning eller indmeldelse.

BST Nordvestfyn
Værkstedsvej 1
5500 Middelfart
Telefon +45 64 41 56 33
Mail: bst@bstnordvestfyn.dk