Skip to content

Det fysiske arbejdsmiljø er knyttet tæt til indretningen af arbejdspladsen, samt til de anvendte arbejdsmetoder.

 

Vi kan blandt andet tilbyde:

  • Kemiske og fysiske målinger.
  • ATEX, kortlægning og udarbejdelse af eksplosionssikringsdokument.
  • Vurdering af og løsninger til reduktion af ergonomiske belastninger.
  • Rådgivning ved valg af ny eller optimering af eksisterende ventilationsløsning.
  • Assistance ved udarbejdelse af den særlige arbejdspladsvurdering (APV) for arbejde med farlige stoffer og materialer.
  • Rådgivning ved valg og brug af personlige værnemidler.
  • Forslag til forbedring af maskinsikkerhed.
  • Indeklimaundersøgelser og forslag til afhjælpning af gener i indeklimaet.

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer er ofte lettere og billigere end senere fejlretninger. Kontakt os derfor altid, hvis du går med planer om ny indretning eller nyanskaffelser.