Skip to content

Mange af de daglige henvendelserne til os, er spørgsmål til lovgivningen eller fortolkningen af den.

 

Det meste kan klares i telefonen, men der er dog også tilfælde, der omfatter et besøg i din virksomhed:

  • Arbejdspladsvurdering kan vi ofte få til at forløbe let og enkelt. Gerne kombineret med undervisning af medarbejderne.
  • Forberedelse af virksomheden på Arbejdstilsynets “Tilpasset Tilsyn”, så der opnås den bedst mulige niveauplacering.
  • Vejledning til udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer.
  • Arbejdspladsens indretning, f.eks. ved skærmarbejdspladser.