Skip to content

Et medlemsskab i BST NORDVESTFYN er en økonomisk fordel for din virksomhed.

 

Vi tilbyder flere former for medlemsskab:

Medlemskab omfattende 0,3 timers rådgivning pr. ansat pr. år. Pris kr. 277,50 pr. ansat pr. år.

Medlemskab omfattende 0,6 timers rådgivning pr. ansat pr. år. Pris kr. 460,00 pr. ansat pr. år.

Medlemskab omfattende 1,2 timers rådgivning pr. ansat pr. år. Pris kr. 745,00 pr. ansat pr. år.

Minimumspris for et medlemskab er kr. 2.310,00.

Tilkøb af ekstra timer for medlemmer kr. 693,00 pr. time.

Web-app kun for medlemmer Kr. 52,50 pr. ansat pr. år, dog minimum kr. 1.050,00 pr. år.

Medlemmer betaler ikke transportomkostninger, for besøg i hjemmevirksomheden.

 

Virksomhedens udbytte.

Tilbud om et årligt besøg, inklusiv en vurdering af, om virksomheden lever op til gældende lovkrav på arbejdsmiljøområdet.

Der betales ikke transportomkostninger, for besøg i hjemmevirksomheden.

Arbejdsmiljørådgivning, for eksempel undersøgelser/målinger/forslag til arbejdsmiljøforbedringer.

Telefonservice for ad hoc spørgsmål om arbejdsmiljø.

Faglig / juridisk bistand i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Konsulentpriser for ikke medlemmer.

Konsulentpris for ikke medlemmer Kr. 940,00 pr. time.
Der betales for transporttid og kørsel efter statens takster 01.01.24. kr.3,79 pr. km.                                                                                                                                  Herudover betales der bro – og færgeafgifter efter gældende takster.   

 

Kontakt os.

En indmeldelse kræver selvfølgelig yderligere oplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information. Vi tilbyder også et uforpligtende besøg hos dig.