Skip to content

Link til Arbejdsmiljø

Her har vi samlet udvalgte links til nogle af vores foretrukne hjemmesider. Vi håber, at du også finder dem nyttige.

 

Det politiske system

Folketinget er stedet, hvis du vil følge med i den politiske beslutningsproces. Lige fra Tingets første debat til vedtagelse af f.eks. et lovforslag på arbejdsmiljøområdet.

Beskæftigelsesministeriet har hele ansvaret for program og lovgivning om: arbejdsret/ arbejdsmiljø/ arbejdsskadeerstatning.

Arbejdsmiljørådet repræsenterer arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Rådgiver beskæftigelsesministeren.

Videncenter for Arbejdsmiljø (Tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center) er et nationalt samlingssted for viden om arbejdsmiljø. Indsamler og formidler viden om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøbutikken tilbyder dig bøger, pjecer og videoer, branchevejledninger, forsknings- rapporter eller spil. Samt alle udgivelser fra Branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljøinstituttet. Der kan også findes materiale fra Lederne og DA.

Branchearbejdsmiljørådene består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. De kortlægger branchens særlige aarbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem.

Arbejdstilsynets hjemmeside er uundværlig for dig der søger efter lovkrav eller vejledninger til arbejdsmiljøet.